04  Kínálatunk :: Első beszélgetés - Fiatalok - Felnőttek - Szülők - Pedagógusok - Cégek, Intézmények
Ebben a pontban olyan szolgáltatásokat sorolunk fel, amelyeket egyaránt ajánlunk profitorientált cégeknek és nonprofit intézményeknek. Itt térünk ki az óvodáknak, iskoláknak nyújtott szolgáltatásokra, valamint a vezetők számára nyújtott szolgáltatásokra is.

Csapatépítő tréningünkről bővebb információkat talál az alábbi linken:
Intézményi tréningek

Gyakran ismételt kérdések (csapatépítő tréning)

Cégeknek, vezetőknek nyújtott szolgáltatásaink


Alapítványunk profiljának megfelelően a  vezető (tulajdonos) támogatása  tartozik szorosan tevékenységünkhöz. Kimondottan olyan vállalkozások vezetőire gondolunk, akik nem rendelkeznek szakképzett menedzsmenttel, nincs vagy kevés alkalmazottjuk van, a tulajdonos nem tanult szervezett keretek között vezetéselméletet. Egyéni adottságai és kitartása segíti munkájában. Az alábbiakban felsorolt tanácsadási területek mindegyikében a vezető egyéni elképzelései és személyiségéből, helyzetéből adódó lehetőségei nyitnak teret a következő lépésekhez.

Periódikus preventív (gyógy)torna – a stresszterhelés csökkentésére
Hat hetes program heti 1 alkalom. Pszichológus és gyógytornász közösen foglalkozik Önnel. A gyógytornász felméri az Ön fizikai állapotát és erőnlétét, a pszichológus megismeri az Ön életformáját és kötöttségeit, leheteőségeit, majd ketten együtt összeállítanak és Önnel véglegesítenek egy tervet, ami segít a következő évben Önnek abban, hogy megőrizze fizikai kondícióját, könnyebben átvészelje a stresszes időszakokat. Ez a terv áll egyrészt rendszeres testmozgásból (heti 2x10 perctől a napi másfél óráig), néhány nagyobb pihenésből, kirándulásból vagy olyan összetevőkből, ami az Ön környezetében könnyen megvalósítható.

Mediáció
Vállalkozással kapcsolatos viták, alkalmazottakkal kialakult nézeteltérések, család-vállakozás ütközéséből adódó problémák megoldására, konszenzus kialakítására alkalmas 1-3 alkalomból álló vezetett beszélgetés.

További lehetőségek:
Vezetői coaching
Vállalatvezetői tanácsadás egyszemélyi vezető részére
Szervezeti tanácsadás mikro- és  kisvállalkozások részére
Belső kommunikáció felmérés és tanácsadás
A növekedés belső feltételei, a belső erők felhasználása
Marketing- és reklámpszichológia
Tárgyalástechnika
Időgazdálkodás
Vezetői készségfejlesztés, kompetencianövelés

Óvodáknak nyújtott szolgáltatásaink

Óvodapedagógusoknak nyújtott szolgáltatásaink

Esetmegbeszélő csoport

Egy óvodában dolgozók egységes szemléletét és gyakorlatát szolgáló rövid foglalkozássorozat (1-3 alkalom, alkalmanként 1-2 óra). Fő előnyei: egységes gondolkodás kialakítása, a feldolgozatlan helyzetekből adódó feszültség csökkentése, az adott problémák megoldásán keresztül későbbi helyzetek tudatos és türelmes kezelése.
a)    nehezen kezelhető vagy eltérő nevelési igényű gyermekek gondozásának közös elveinek tisztázása, a helyzetek átbeszélése és közös álláspont, megítélés kialakítása
b)    egy-egy jellegzetes vagy gyakori nevelési helyzet végiggondolása annak érdekében, hogy a jövőben egységesen és felkészülten tudjanak a nevelők az adott helyzetben a legbékésebb megoldás érdekében fellépni.
c)    A szülőkkel történő kommunikáció egységességének kialakítása

Egyéni vagy csoportos szupervízió

Hosszabb foglalkozássorozat (10-20 alkalom), aminek az a célja, hogy a pedagógus(ok) saját tudásának, kompetenciájának felhasználásával a személyiségéből adódó megoldásokat fejlessze, levezesse a napi megoldatlan helyzetekből adódó feszültséget és megtalálja a számára megfelelő fejlődési utakat.

Gyermekeknek nyújtott szolgáltatásaink

szűrővizsgálatok
képességvizsgálatok
komplex problémák kezelése
gyermekpszichológusi tevékenységIskoláknak nyújtott szolgáltatásaink

Rendkívüli osztályfőnöki órák és szakkörök
Konflitusmegodás
Áldozattá válás
Erőszakmentes konfliktusrendezés és önérvényesítés
Vitakultúra
Szociális készségek fejlesztése
A másság elfogadás, integráció

A fenti témakörökben foglalkozássorozatokat tartunk az iskola speciális igényeinek figyelembevételével.


Teljes körű iskolapszichológiai szolgáltatást nyújtunk, szükség esetén gyógypedagógiai tevékenységekkel kiegészítve. Az Önök által igényelt gyakorisággal és időtartammal (hetente vagy kéthetente, 4-12 óra között). A legrövidebb időtartam, amit egy alkalommal vállalni tudunk, 4 egybefüggő óra.

Pedagógusoknak
•    szociometria készítése,
•    esetmegbeszélő csoport
•    pedagógus szupervízió
•    vezetői coaching
•    egyéni pszichológiai tanácsadás tanároknak,

Diákoknak
•    képességfelmérés,
•    képességfejlesztés,
•    pályaválasztási tanácsadás,
•    egyéni pszichológiai tanácsadás diákoknak,
•    diszlexia, diszkalkulia szűrés,
•    diákönkormányzat mentorálása, képzése
•    nehezen kezelhető gyerekek kommunikációs készségfejlesztése (alsó tagozat)
•    tanulásmódszertan

Valamint
•    mediáció,
•    pszichológiai szakkörök,
•    önismereti csoportok indítását, továbbá 
•    rendkívüli osztályfőnöki órák megtartását, melyek keretében olyan időszerű kérdések kerülhetnek szóba, mint a drogprevenció, anorexia és egyéb táplálkozási zavarok, depresszió vagy szorongás, párkapcsolatok.


Autogén tréning »
intézményi tréningek »